ბილეთების ფასი:


სკოლის მოსწავლე - 2 ლარი 
სტუდენტი - 3 ლარი 
ვიზიტორი ზრდასრული - 7 ლარი 

ექსკურსიამძღოლის მომსახურება ქართულ ენაზე: 5 (ხუთი) ვიზიტორის ჩათვლით 10 ლარი, 5 ვიზიტორის ზევით - 20 ლარი

ექსკურსიამძღოლის მომსახურება უცხოურ ენაზე: 5 ვიზიტორის ჩათვლით 20 ლარი, 5 ვიზიტორის ზევით - 30 ლარი (ინგლისური,რუსული,გერმანული, თურქული, ფრანგული)

სამუშაო საათები: 09:00-18:00

 Ticket Price:

Pupil - 2 GEL
Student - 3 GEL
Visitor- 7 GEL

Excursion guide service (in Georgian): Including 5 (Five) visitors - 10 GEL, Up to 5 Visitors - 20 GEL
Excursion guide service (in foreign language): Including 5 (Five) visitors: 20 GEL , Up to 5 Visitors - 30 GEL (ENGLISH, DEUTSCHE, RUSSIAN, TURKISH, FRANCE )


Working hours:
Akhaltsikhe Castle: 09:00-18:00

Шаблон сайта скачали с JooMix.org